תרפיית קבלה ומחויבות (Acceptance and Commitment Therapy) או בקיצור המקובל שלה – ACT, זוהי שיטת טיפול קוגניטיבית התנהגותית (CBT) המתבססת על דרך חיים המתמקדת  בקבלה של המחשבות והרגשות שהאדם חווה.

השיטה מתמקדת בפיתוח יכולת הגמישות הפסיכולוגית, על ידי הרחבת היכולת להתמקד בהווה, במחשבות וברגשות העולים ולהכיל אותם, ללא הצורך בהגנות שאינן נחוצות. הנחת העבודה היא שעלינו לאפשר לאדם לחוות את רגשותיו במלואם, להבין ולחוש כיצד הם גורמים לו להתנהג, על ידי קבלה מלאה של ארועים גם כאלו הנתפסים על ידיו כשליליים מבלי לנסות לשנותם. לא מדובר בסליחה או שיכחה אלה בקבלה של הרגשות הפנימיים העמוקים ביותר של האדם. מישם לצאת ולקדם את מרחב יכולותיו האישיות. קבלת הארועים לא מהווה מטרה בפני עצמה, כי עם הדרך לרכישת גמישות ויעילות רבה יותר בהתיחסו לדברים ולאמץ התנהגות אימפולסיבית פחות.

Assess and Accept the situation - A - הערכת המצב וקבלתו כנקודת התחלה.

Create and Commit to a PLAN - C - בניית תוכנית והתחייבות לתוכנית

Try the Plan and Troubleshoot -T - ניסוי התוכנית ותיקון התנסויות

  • גמישות פסיכולוגי- יכולתו של אדם להשאר במגע עם הרגע הנוכחי על אף המחשבות, הרגשות והתחושות הלא נעימות, תוך שהאדם בוחר את אופן התנהגותו בהתבסס על המצב וערכיו האישיים. 

להיות נוכח כאן ועכשיו, להיות פתוח, ולעשות מה שחשוב